SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 12. Petak, 31. ožujka 2023.
OPĆINA BAŠKA

14.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinski načelnik Općine Baška, 28. ožujka 2023. godine, donio je

O D L U K U

o stupanju na snagu dijela
Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Baška u 2023. godini

I.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije izdao je Potvrdu KLASA: 342-01/22-01/174, URBROJ: 2170-07-02/4-22-2 od 29. prosinca 2022. godine, kojom se potvrđuje da mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2023. godini (KLASA: 342-04/22-01/16, URBROJ: 2170-15-02/1-22-4) od 30. studenoga 2022. godine nisu u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 38/22), osim mikrolokacije 2.15. za koju se provodi postupak davanja koncesije.

II.

I. dopunom Potvrde KLASA: 342-01/22-01/174, URBROJ: 2170-07-02/4-23-4 od 27. ožujka 2023. Godine (koja čini sastavni dio ove Odluke), Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije potvrdio je da mikrolokacija 2.15. koja je bila izuzeta u Potvrdi iz točke I. nije u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 38/22), jer se postupak davanja koncesije za tu lokaciju neće okončati do 30. travnja 2023. godine, te se stoga potvrđuje Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2023. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 02/23) u odnosu na mikrolokaciju 2.15.

III.

Ova Odluka i I. dopuna Potvrde iz točke II. objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Baška, te u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 342-04/22-01/16

URBROJ: 2170-15-02/1-23-9

Baška, 28. ožujka 2023.

Općinski načelnik:

mr. sc. Toni Juranić, dipl.oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2267&mjesto=10007&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr