SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 11. Srijeda, 29. ožujka 2023.
GRAD RAB

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1. Ne donosi se Odluka o prodaji stana u vlasništvu Grada Raba, u Rabu, Banjol 204, ukupne površine od 43,60 m2, na II. katu zgrade izgrađene na k.č. zgr 111 k.o. Banjol Radovanu Laliću iz Raba, Banjol 204 po cijeni od 13.221,48 EUR / 99.617,28 kn, a uz popust od 15% za jednokratnu uplatu po cijeni od 11.238,26 EUR / 84.674,68 kn uz pravo da Grad Rab predmetni stan otkupi natrag pod istim uvjetima pod kojima bi ga i prodao, te da se to pravo nazadkupnje u korist Grada Raba zabilježi u zemljišnim knjigama.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/01

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-9

Rab, 22. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2266&mjesto=51280&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr