SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 11. Srijeda, 29. ožujka 2023.
GRAD RAB

10.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/2015-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. godine, donosi

ODLUKU

o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak,
k.č. 802/480 k.o. Barbat

1. Grad Rab prodat će nekretninu u vlasništvu Grada Raba, u Poslovnoj zoni Mišnjak, upisane u zk. ul. 3064, k.o. Barbat označenu kao:

- k.č. 802/480 površine 5146 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 83.615,37 EUR.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 13. lipnja 2022. godine, utvrđuje se “ISKOP I PRIJEVOZ STVARI“, vl. Gašpar Preka, 51280 Rab, Supetarska Draga 425, s kojim će Gradonačelnik Grada Raba, u ime Grada Raba sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine.

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/01

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-5

Rab, 22. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2266&mjesto=51280&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr