SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 11. Srijeda, 29. ožujka 2023.
GRAD RAB

7.

Na temelju članka 79. stavka 8. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 22. Statuta Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o prestanku mirovanja vijećničkog mandata
člana Gradskog vijeća Grada Raba i prestanku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenice člana
Gradskog vijeća Grada Raba

I.

Dana 16. ožujka 2023. godine prestaje mirovanje vijećničkog mandata člana Gradskog vijeća Grada Raba Lovra Ševerdije.

Dana 16. ožujka 2023. godine vijećničku dužnost zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Raba prestaje obnašati Sara Krišković.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/01

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-1

Rab, 22. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2266&mjesto=51280&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr