SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 11. Srijeda, 29. ožujka 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

13.

Na temelju članka 33. st. 3. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/21) i članka 21. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Službene novine Primorsko goranske županije broj 40/11, 23/14, 19/16, 46/18 i 17/19), Općinski načelnik dana 24. ožujka 2023. donosi:

O D L U K U

o uvjetima za davanje prethodne suglasnosti
priključenja na vodovodnu mrežu
za potrebe poljoprivrede

Članak 1.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica izdat će prethodnu suglasnost za priključak na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede ukoliko podnositelj zahtjeva kumulativno ispuni sljedeće uvjete:

- da se radi o zemljištu koje predstavlja zasebnu katastarsku česticu površine veće od 1000 m2 ili više katastarskih čestica koje čine prostornu cjelinu površine veće od 1000 m2

- da je zemljište privedeno poljoprivrednoj namjeni, odnosno da se obrađuje,

- da je podnositelj vlasnik, suvlasnik, posjednik ili zakupnik predmetnog zemljišta,

Članak 2.

Podnositelj zahtjeva dužan je za ishođenje prethodne suglasnosti dostaviti:

- dokaze kojima se potvrđuju uvjeti iz članka 1. ove Odluke

- izjavu podnositelja zahtjeva kojom pod moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da na poljoprivrednom zemljištu neće graditi objekte bez akta o građenju, odnosno objekte koji nisu sukladni prostornom planu uređenja

Članak 3.

Suglasnost za priključenje neće se izdati ukoliko se utvrdi da se na zemljištu nalazi objekt za koji podnositelj zahtjeva nema izdan akt o gradnji, odnosno objekt koji nije sukladan prostornom planu uređenja.

Članak 4.

Podnositelj zahtjeva snosi sve troškove vezano za ishođenje i izradu priključka

Članak 5.

Navedeni priključak ima privremeni karakter i ukoliko se utvrdi kršenje odredbi ovog Odluke, komunalni redar naložiti će isporučitelju vodnih usluga obustavu priključka na vodu.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 325-01/23-01/2

URBROJ: 2170-26-02-23-1

Malinska, 24. ožujka 2023.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2266&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr