SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 11. Srijeda, 29. ožujka 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

11.

Temeljem članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21), gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 3. ožujka 2023. godine, donosi

O D L U K A

o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju

I.

Prihvaća se Prijedlog za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, KLASA: 601-01/23-02/01, URBROJ: 2170-10-2-06-23-7 Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak od dana 16. veljače 2023. godine, te se za ravnatelja Dječjeg
vrtića Cvrčak imenuje Melita Muškardin, mag.praesc.educ. iz Malog Lošinja, Lošinjskih brodograditelja 33.

II.

Melita Muškardin imenuje se na mandat od pet (5) godina s početkom od 30.3.2023. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ”Službenim novinama Primorsko-goranske županije.”

KLASA: 601-03/23-01/01

URBROJ: 2170-10-01-23-3

Mali Lošinj, 3. ožujka 2023.

GRADONAČELNICA

Ana Kučić, mag.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2266&mjesto=10005&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr