SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 5. Ponedjeljak, 6. veljače 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

3.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 15/13, 30/13 – pročišćeni tekst, 7/18, 2/19, 13/20, 41/20 – pročišćeni tekst i 8/21), općinski načelnik Općine Vinodolske općine, dana 31. siječnja 2023. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje

Članak 1.

Ovom se Odlukom Marin Klarić, mag.iur., viši stručni suradnik za pravne poslove u Odsjeku za proračun, financije i društvene djelatnosti, imenuje za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje:

• obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti,

• rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,

• unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

• osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Službenik za informiranje vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te obavlja druge poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje KLASA: 080-01/18-01/1, URBROJ: 2107-03/20-01 od 26. ožujka 2018. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:008-01/23-01/1

URBROJ:2170-34-1-23-1

Bribir, 31. siječnja 2023.

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2260&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr