SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 5. Ponedjeljak, 6. veljače 2023.
OPĆINA MATULJI

5.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), općinski načelnik Općine Matulji dana 19. siječnja 2023. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju člana Stručnog vijeća
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

Za člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije kao predstavnik Općine Matulji imenuje se zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji Eduard Baćić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA: 320-10/23-01/0001

URBROJ: 2170-27-02/1-23-0002

Matulji, 19.01.2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2260&mjesto=51211&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr