SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 5. Ponedjeljak, 6. veljače 2023.
GRAD KRK

4.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2023. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/22), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, gradonačelnik Grada Krka, donio je

PLAN

prijma u službu u Grad Krk za 2023. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Grad Krk utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika i namještenika u 2023. godini te potrebe za prijam vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

II.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka predviđeno je ukupno 29 radnih mjesta i to 27 službenika i 2 namještenika, a popunjeno je 26 radna mjesta (24 službenika i 2 namještenika).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme i to za sljedeća radna mjesta:

a) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

- referent - komunalni redar 3 – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonski, zbog povećanog obima poslova);

- referent - prometni redar 2 - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonski, zbog povećanog obima poslova).

b) U Odsjeku za gospodarstvo:

- viši stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom i premještajem.

IV.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ:2170-09-02/1-23-3

Krk, 30. siječnja 2023.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2260&mjesto=51500&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr