SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 5. Ponedjeljak, 6. veljače 2023.
GRAD KRK

3.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine“ broj: 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 52. Statuta Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), gradonačelnik Grada Krka, 30. siječnja 2023. godine, donosi

PROGRAM

mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2023. godini

Članak 1.

Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Grad Krk u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba Programa.

Sastavni dio Programa čini Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2023. godini, koje je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Grad Krk snosi troškove provedbe Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi:

• u objektima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Krka

• na grobljima u vlasništvu Grada Krka,

• na javnim plažama i kupalištima,

• na javnim prometnim površinama,

• na ostalim javnim površinama.

Troškove provedbe suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz stavka 1. ovoga članka Grad Krk nije dužan snositi u slučaju:

• kada je pozitivnim propisima određeno da te troškove snose drugi subjekti,

• kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora i ugovorom o zakupu javnih površina (terasa) sklopljenim između Grada Krka kao zakupodavca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik.

Članak 3.

Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima, prostorima te na površinama iz članka 2. ovoga Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Gradom Krkom sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine.

Članak 4.

Troškove provedbe Programa u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Krka snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici. 

Članak 5.

Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Krka za 2023. godinu.

Članak 6.

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2023. godini izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koji je sastavni dio ovog Programa, nije predmet objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 501-05/22-01/4

URBROJ: 2170-09-02/1-23-4

Krk, 30. siječnja 2023.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2260&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr