SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

42.

Na temelju članka 21. i članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ( »Narodne novine « broj 37/16. i 47/ 16.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), načelnik Vinodolske općine 29.studeni 2022. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju Stožera civilne zaštite

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite za područje Vinodolske općine radi provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama ( u daljnjem tekstu: Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upoznavanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Stožerom rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1. Haris Petrinović,ing.građ. predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir za Načelnika stožera

2. Marin Rapaić, mag.ing.sec.zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir, za zamjenika načelnika Stožera,

3. Andrea Brnčić Gašparović, mag. med. biochem. ravnateljica Doma zdravlja u Crikvenici, za članicu Stožera medicinsko zbrinjavanje, evekuacija

4. Toni Mataija, Vinodolska općina, za člana Stožera, teška mehanizacija, sanacija odrona i klizšta

5. Gordana Vlastelić, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, za članicu Stožera, primarna medinicinska skrb

6. Dražen Zekić, načelnik Policijske postaje Crikvenica, PUPGŽ, za člana Stožera,

7.Franko Gržetić, univ. spec. oec., direktor Eko Murvica d.o.o. Crikvenica, za člana Stožera, komunalne djelatnosti

8. Alen Dika, Vinodolska općina, za člana Stožera,teška mehanizacija, sanacija klizišta odrona,prijevoz

9. Vesna Đujić, ravnateljica GD Crvenog križa Novi Vinodolski, za članicu Stožera,

10. Ivan Tomić,mag.educ.ing. Vinodolska općina, za člana Stožera,protupožarna zaštita, informatička podrška

11. Igor Uremović, direktor VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, Dubrova 22., za člana Stožera, opskrba vodom, komunalne djelatnosti

12. Željko Šporer, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje pri PUZS Rijeka, za člana Stožera

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite zaštite Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/17.) i Odluka o izmjeni Oduke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/21.)

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 240-01/22-01/5

URBROJ:2170-34-1-22-1

Bribir, 29. studeni 2022

Općinski Načelnik
Općine Vinodolska općina

Daniel Grbić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2247&mjesto=91253&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr