SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2022.
GRAD MALI LOŠINJ

83.

U Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja, imenuje se:

1. Marina Žunić, mag.iur. - predsjednica povjerenstva

2. Tomislav Stopar, mag.iur. - potpredsjednik

3. Miroslav Čović, mag.iur. – član

4. Vlado Pleše, mag.iur. – član

5. Anton Kamalić, mag.iur. – član

6. Vedran Mustać, mag.inf. - član

Članak 2.

Gradsko izborno povjerenstvo:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove VMO;

- imenuje biračke odbore;

- određuje biračka mjesta za izbore članova VMO;

- nadzire rad biračkih odbora;

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora;

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu;

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova VMO u skladu s ovom Odlukom;

- prikuplja i zbraja rezultate za članove VMO;

- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove VMO.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, na oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinj.

 

 

 

Klasa: 024-06/22-01/11

Urbroj: 2213/01-01-22-2

Mali Lošinj, 14. studenog 2022.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag.oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2247&mjesto=10005&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr