SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2022.
OPĆINA BAŠKA

56.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ('Narodne novine' broj 144/21) i članka 29. Statuta Općine Baška (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Baška za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/21) članak 34. stavak 6.,8. i 9. mijenjaju se i glase:

„Dugoročno zaduženje Općine Baška početkom 2022. godine iznosi 2.159.864,30 kuna.

Ukupni očekivani iznos zaduženja na kraju 2022. godine iznosit će 2.384.102,46 kuna, što uključuje:

- glavnicu po osnovi kredita Erste & Steiermaerkische bank d.d. za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u iznosu 1.309.587,95 kuna

- beskamatni zajam Državnog proračuna uslijed pada prihoda u iznosu 200.000,00 kuna

- glavnicu po osnovi kredita HBOR-a za modernizaciju postojeće javne rasvjete u iznosu 874.514,51 kuna.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine. Dana jamstva iznose 5.791.500,00 kn za kredite koji još nisu u cijelosti iskorišteni.“

Članak 2.

U članku 36. stavku 2. riječi „5. rujna“ zamjenjuju se riječima „15. rujna“, riječi „15. rujna“ zamjenjuju se riječima „30. rujna“.

U stavku 3. riječi „1. svibja“ zamjenju se riječima „5. svibnja“, riječi „1. lipnja“ zamjenjuju se riječima „31. svibnja“.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/7

URBROJ: 2170-15-01/1-22-11

Baška, 29. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2247&mjesto=10007&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr