SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2022.
OPĆINA BAŠKA

53.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), a u svezi članka 457. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine” broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine, donosi

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni
Izjave o osnivanju trgovačkog društva
OTOK KRK ENERGIJA d.o.o.

I.

Općina Baška, kao jedini član trgovačkog društva OTOK KRK ENERGIJA d.o.o., sa sjedištem u Baški, Palada 88, OIB 52935221368 (u daljnjem tekstu: Društvo) povećat će uplatom u novcu temeljni kapital Društva u iznosu od 20.000,00 kuna.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se uplatom u novcu od strane jedinog člana Društva, i to sa sadašnjeg iznosa od 20.000,00 kn, za iznos od 20.000,00 kuna, na ukupni iznos od 40.000,00 kuna.

III.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Baška da u svojstvu člana Skupštine Društva glasuje na Skupštini Društva za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Društva, kao i da potpiše sve prateće isprave i poduzme sve radnje za upis izmjena u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

IV.

Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni

Izjave o osnivanju trgovačkog društva OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 35/19).

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

 

KLASA: 024-02/22-01/7

URBROJ: 2170-15-01/1-22-17

Baška, 29. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2247&mjesto=10007&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr