SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2022.
OPĆINA BAŠKA

51.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Odluke o spomeničkoj renti

Članak 1.

Članak 3. Odluke o spomeničkoj renti („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/07, 56/09) mijenja se i glasi:

„Na području Općine Baška spomenička renta se plaća za obavljanje gospodarske djelatnosti u poslovnom prostoru u objektima kojima je rješenjem nadležnog ministarstva utvrđeno svojstvo nepokretnog kulturnog dobra, a to je:

• Crkva svete Lucije s benediktinskom opatijom

Spomenička renta plaća se i za obavljanje gospodarske djelatnosti u poslovnom prostoru na područjima kojima je rješenjem nadležnog ministarstva utvrđeno svojstvo kulturno-povijesne cjeline, a to su:

• Kulturno-povijesna cjelina naselja Baška,

• Kulturno-povijesna ruralna cjelina Jurandvor,

• Kulturno-povijesna cjelina Sveti Juraj i Bernardovi,

• Etnozona Sveti Juraj.“

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Visina spomeničke rente ovisi o:

• spomeničkom statusu objekta u kojem se nalazi poslovni prostor, odnosno ovisno o tome nalazi li se na području zaštite “A” ili “C” kulturno povijesne cjeline;

• djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja ukoliko se poslovni prostor nalazi na području zaštite „C“ kulturno-povijesne cjeline.“

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. do 4. koji glase:

„Visina spomeničke rente određuje se u iznosu od 0,39 eura mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora:

• koji se nalazi u pojedinačnom kulturnom dobru iz članka 1. stavka 1. ove Odluke;

• koji se nalazi u zoni zaštite “A” na području kulturno-povijesne cjeline iz članka 3. ove Odluke

Visina spomeničke rente određuje se u iznosu od 0,20 eura mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora:

• koji se nalazi u zoni zaštite “C” na području kulturno-povijesne cjeline iz članka 3. ove Odluke.

Iznimno od stavka 3. ovog članka spomeničku rentu u iznosu od 0,39 eura mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora plaćaju fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju sljedeće djelatnosti u poslovnom prostoru na području kulturno-povijesne cjeline:

• Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima;

• Pružanje usluga smještaja u hotelima i kampovima;

• Bankarske usluge;

• Poštanske usluge;

• Djelatnosti kockanja i klađenja.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/7

URBROJ: 2170-15-01/1-22-15

Baška, 29. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2247&mjesto=10007&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr