SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2022.
OPĆINA BAŠKA

48.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine, donijelo je

I. izmjene

Plana raspodjele sredstava spomeničke
rente za 2022. godinu

Članak 1.

U stavku 1. članka 1. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/21) iznos: „80.000,00“ mijenja se i glasi: „482.983,00“.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se po aktivnostima i kapitalnim projektima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/7

URBROJ: 2170-15-01/1-22-9

Baška, 29. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2247&mjesto=10007&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr