SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2022.
OPĆINA BAŠKA

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u svezi s člankom 20. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20, 42/20), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine donijelo je

II. izmjene

Programa utroška sredstava turističke pristojbe
u 2022. godini

Članak 1.

U članku 1. Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/21, 16/22) iznos: „1.070.430,00“ mijenja se i glasi: „1.182.601,00“.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Raspored financijskih sredstava iz članka 1. utvrđuje se po aktivnostima i kapitalnim projektima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/7

URBROJ: 2170-15-01/1-22-6

Baška, 29. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2247&mjesto=10007&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr