SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 32. Utorak, 18. listopada 2022.
GRAD KRK

67.

Na temelju članka 9. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju članova Etičkog odbora

Članak 1.

Ovom se Odlukom imenuje Etički odbor Grada Krka.

Članak 2.

U Etički odbor imenuju se:

1. Natalija Rakić, za predsjednicu,

2. Dalibor Pahlić, za člana,

3. Dinko Jakovljević, za člana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-05/22-01/14

URBROJ:2170-09-01-22-5

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2239&mjesto=51500&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr