SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

207.

Na temelju članka 23. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine' broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 12. rujna 2022. godine, donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 38/20), u članku 2. točke 6. i 8. mijenjaju se i glase:

„6. Alen Šimatić, vršitelj dužnosti ravnatelja Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, član,

8. doc. dr. sc. Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član,“

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke doc. dr. sc. Vladimir Mozetič (Dom zdravlja Primorsko–goranske županije) i prof. dr. sc. Vladimir Mićović (Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije), razrješuju se dužnosti članova Stožera.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/36

URBROJ: 2170-01-01/6-22-7

Rijeka, 12. rujna 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=00001&odluka=207
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr