SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

68.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/2015-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 4/21) i članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 341/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU

o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak, k.č. 802/474, k.č. 802/475 i k.č. 802/477, k.o. Barbat

1. Grad Rab prodat će nekretnine u vlasništvu Grada Raba, u Poslovnoj zoni Mišnjak, upisane u zk. ul. 3064, k.o. Barbat označene kao:

- k.č. 802/474 površine 5722 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 85.830,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja

- k.č. 802/475 površine 4329 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 64.935,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja

- k.č. 802/477 površine 7672 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 115.080,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, umanjeno za 20.000,00 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 13. lipnja 2022. godine, utvrđuje se BRODOGRADNJA PIČULJAN D.O.O., Barbat 226, Rab, s kojim će Gradonačelnik Grada Raba, u ime Grada Raba sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

3. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-10

Rab, 22. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr