SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

67.

Temeljem članka 22. Statuta Grada Raba (,,Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 4/21) i članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (,,Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 34/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU

o kupnji nekretnina označenih kao k.č. 1988/3
i k.č. 1988/6, k.o. Rab-Mundanije

1. Grad Rab će kupiti nekretnine u privatnom vlasništvu od fizičkih osoba i to:

- k.č. 1988/3 oranica 466 m2, upisana u zk.ul. 3039, k.o. Rab-Mundanije u vlasništvu Krstačić Zlatka pok. Petra, Pula, Barbalićeva 7.

- k.č. 1988/6 oranica sa 466 m2, upisana u zk. ul. 2725, k.o. Rab-Mundanije u vlasništvu Bektić Snježane pok. Petra, Pula, Kalpurnija Pizona 1.

2. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 95,00 EUR/m2, što ukupno za 932 m2 zemljišta iznosi sveukupno 88.540,00 EUR.

3. Kupoprodajna cijena isplatit će se prodavateljima u dvije rate na način da prva rata dospijeva najkasnije do 31. prosinca 2022. godine, a druga do 3l. prosinca 2023. godine.

4. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba da u ime Grada Raba kao kupca sklopi ugovore o kupoprodaji nekretnina iz članka 1. ove Odluke.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

KLASA: 024-04/22-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-8

Rab, 22. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr