SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

66.

Na temelju članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU

O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU GRADA RABA

Članak 1.

Grad Rab se kratkoročno zadužuje za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Grad Rab kratkoročno će se zadužiti revolving kreditom po principu prekoračenja po poslovnom računu na način:

                                    *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grad Raba za zaključivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba za izdavanje zadužnice i mjenica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-3

Rab, 22. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr