SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

64.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 98/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente

Članak 1.

U Odluci o visini spomeničke rente („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/04) članak 5. mijenja se i glasi:

„Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel za financije. Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu platiti u roku od 15 dana od primitka rješenja.

Na ovršni i žalbeni postupak primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20).

Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba počne ili prestane obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj se obavljala djelatnost.

Obveznici spomeničke rente moraju Upravnom odjelu za financije, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-2

Rab, 22. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr