SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

62.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), odredbi Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/15 i 4/20) u članku 7. stavak 1. podstavak 1. riječi: „odnosno njegov zamjenik“ brišu se.

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. i članku 10. stavak 3. riječi: „Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja“.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-5

Rab, 22. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr