SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

55.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 15. rujna 2022.godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje prve dionice obale na glavnom lukobranu luke Malinska“

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. Malinska, Stipkino 21, OIB 99387927460 za provedbu ulaganja u projekt: „Uređenje prve dionice obale na glavnom lukobranu luke Malinska“ .

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 402-01/22-01/7

URBROJ: 2170-26-01-22-4

Malinska, 15. rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51511&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr