SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

54.

Na temelju odredbi članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19 i 98/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska–Dubašnica na sjednici 15. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/21), mijenja se članak 5. koji glasi:

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska–Dubašnica za 2022. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u iznosima kako slijedi:

                                               *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenim novinama Primorsko–goranske županije“.

KLASA: 402-01/21-01/2

URBROJ: 2170-26-01-22-35

Malinska, 15.09.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51511&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr