SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 27. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
OPĆINA LOPAR

39.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članku 6. i 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19 i 147/20) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2022. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U PROSVJETI,
PREDŠKOLSKOM ODGOJU, SOCIJALNOJ SKRBI
I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2022. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, („Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 34/21), (u daljnjem tekstu Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Lopar za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 2.713.200,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/04

URBROJ:2170-24-01-22-19

Lopar, 17. kolovoza 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Lopar

Damir Paparić, prof., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2234&mjesto=51281&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr