SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 27. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
OPĆINA LOPAR

37.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 17. kolovoza 2022. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2022. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2022. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 34/21.), članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2022. godinu u iznosu od =10.000,00 kuna“.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Raspored financijskih sredstava iz članka 2. utvrđuje se po aktivnosti kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/04

UR.BROJ: 2170-24-01-22-17

Lopar, 17. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2234&mjesto=51281&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr