SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 27. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
OPĆINA LOPAR

34.

Na temelju članaka 67. – 70. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 17. kolovoza 2022. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture
u Općini Lopar za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 34/21.), (u daljnjem tekstu: Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici za građenje, rekonstrukciju i uklanjanje objekata komunalne infrastrukture su:

- opći prihodi i primici =618.000,00 kn

- komunalni doprinos =1,100.000,00 kn

- kapitalne pomoći .=1,420.000,00 kn

- prihodi od prodaje nef.imovine .=1,575.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI .=4,713.000,00 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.“

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici utvrđeni u članku 1. ovih I. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva za ostvarivanje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u ukupnom iznosu od =4,713.000,00 kn osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2022. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnstima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća Općine Lopar.“

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/04

UR.BROJ: 2170-24-01-22-14

Lopar, 17. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2234&mjesto=51281&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr