SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 27. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
OPĆINA LOPAR

33.

Temeljem odredbi članaka 45. i 164. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 144/21.) i članka 19. Statuta Općine Lopar («Službene novine Primorsko-goranske županije», br. 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 17. kolovoza 2022. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE
LOPAR ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Plana razvojnih programa za 2022 godinu i Projekciji za 2023. i 2024. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 34/21.), izmjenjuje se Plan razvojnih programa za 2022. godinu kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/04

URBROJ: 2170-24-01-22-13

Lopar, 17. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2234&mjesto=51281&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr