SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 27. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
OPĆINA LOPAR

31.

Temeljem članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18, 110/18 i 32/20) i Članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 10. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2022. godine, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture
javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se status komunalne infrastrukture – javnog parkirališta, javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Lopar, na nekretnini označenoj kao k.č. 10368 k.o. Lopar pod nazivom parkiralište Borići, a koja se formira od k.č. 4490/1 k.o. Lopar po geodetskom elaboratu broj 2-35-1/20 izrađenom po GEOPROJEKT d.d. Opatija, Nova Cesta 224/2.

Članak 2.

Komunalna infrastruktura iz Članka 1. ove Odluke, u naravi parkiralište, biti će evidentirana u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama sukladno geodetskom elaboratu iz Članka 1. ove Odluke.

Primjenom odredbe Članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a temeljem geodetskog elaborata broj 2-35-1/20 izrađenom od GEOPROJEKT d.d. Opatija, Nova Cesta 224/2, evidentirati će se komunalna infrastruktura iz Članka 1. ove Odluke i provesti upis javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Lopar, OIB 55776600209, Lopar 289A, Lopar, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Rabu i katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Crikvenica, Odjel za katastar nekretnina Rab.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-02/22-01/04

URBROJ: 2170-24-01-22-07

Lopar, 17. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2234&mjesto=51281&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr