SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 27. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
OPĆINA LOPAR

29.

Temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), Statuta Općine Lopar(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21) te Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/16) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2022. godine, donosi

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar
za 2022. godinu

I.

Javno priznanje Općine Lopar za 2022. godinu, dodjeljuje se:

1. Počasni građanin:

vlč. Frane Brozić

2. Nagrada Općine Lopar:

Predrag Andreškić

Rajka Paparić

3. Zahvalnica Općine Lopar:

Simona Bunić

Stella Lucija Mušćo

Zdravko Naletina

II.

Javna priznanja Općine Lopar čine pisana povelja i prikladni poklon materijalne vrijednosti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/04

URBROJ: 2170-24-01-22-03

Lopar, 17. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2234&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr