SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 27. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
OPĆINA LOPAR

28.

Na temelju čl. 100. stavka 5. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 5/21), čl. 10. Odluke o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja Općine Lopar (KLASA: 022-05/18-01/19, URBROJ: 2169/02-02-18-01 od 01. listopada 2018. godine Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2022. godine, donosi

O D L U K U

Članak 1.

Ovom odlukom odobrava se otpis dospjelih potraživanja Općine Lopar za koje je utvrđeno da su nenaplativa, nastala do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Otpis potraživanja odobrava se za potraživanja u ukupnom iznosu od 25.302,08 kune. Potraživanja se otpisuju po vrsti prihoda: POREZ NA TVRTKU i to pojedinačno po dužnicima iskazanim po analitičkim evidencijama potraživanja sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine u ukupnom iznosu: 25.302,08 kuna (glavnica: 21.967,69 kn, kamata: 3.334,39 kn).

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Popis obveznika i visina iznosa duga koji se temeljem ove Odluke otpisuje javno će se objaviti sukladno članku 100. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 144/21) na službenoj internetskoj stranici Općine

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar da u skladu s ovom Odlukom izvrši potrebna knjiženja sukladno zakonskim propisima.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/04

URBROJ: 2170-24-01-22-04

Lopar, 17. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2234&mjesto=51281&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr