SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
GRAD KRK

48.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne Novine« broj: 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 20. lipnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/17 i 37/20) članak 2. mijenja se i glasi:

»Nagrada iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se sportašima za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima.

Nagrada iz članka 1. ove Odluke može se dodijeliti sportašima u sljedećim dobnim kategorijama: pioniri (od 12 do 14 god.), kadeti (od 14 do 16 god.), juniori (16 do 18 god.), seniori (od 18 do 33 god).

Pravo na dodjelu godišnje novčane nagrade za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima imaju sportaši s prebivalištem na području Grada Krka.

Pravo na dodjelu novčane nagrade na temelju rješenja HOO-a o kategorizaciji imaju sportaši koji imaju prebivalište na području Grada Krka ili nastupaju za športsku udrugu (klub) s područja Grada Krka.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Visina novčane nagrade ovisi o postignutom rezultatu za pojedinačni odnosno ekipni plasman:

1. Olimpijske igre i svjetska prvenstva:

- za osvojeno 1. mjesto 6.000,00 kuna

- za osvojeno 2. mjesto 5.000,00 kuna

- za osvojeno 3. mjesto 4.000,00 kuna

2. Europsko prvenstvo:

- za osvojeno 1. mjesto 4.000,00 kuna

- za osvojeno 2. mjesto 3.000,00 kuna

- za osvojeno 3. mjesto 2.000,00 kuna

3. Državno prvenstvo:

- za osvojeno 1. mjesto 2.000,00 kuna

- za osvojeno 2. mjesto 1.500,00 kuna

- za osvojeno 3. mjesto 1.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 620-04/22-01/01

URBROJ: 2170-9-02/1-22-3

Krk, 20. lipnja 2022.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=51500&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr