SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
GRAD KRK

45.

Gradonačelnik Grada Krka na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 29/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21) i članka 17. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/09), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske Županije“, broj 37/20, 4/21 i 7/22), u prilogu Pravilnika - sistematizaciji radnih mjesta u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove iza table broj 8, dodaju se dvije nove tablice 9. i 10. koje glase:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Dosadašnje tablice s nazivima radnih mjesta broj: 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28. postaju tablice: 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. i 30.

Članak 3.

Dosadašnja tablica broj 20. u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, s nazivom radnog mjesta (domar-kotlovničar) briše se.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/22-01/01

URBROJ:2170-09-02/1-22-7

Krk, 4. srpnja 2022.

 

 

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=51500&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr