SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
GRAD KRK

43.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka (dalje u tekstu: Opći uvjeti) isporučitelju komunalne usluge MLD-USLUGE d.o.o. Koprivnica, Ivana Generalića bb.

Članak 2.

Opći uvjeti čine sastavni dio ove Odluke te će se objaviti u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka te na mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-02/22-01/1

URBROJ: 2170-09-01-22-6

Krk, 28. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=51500&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr