SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
GRAD OPATIJA

56.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18, 5/18- ispravak, 3/20 i 3/21), i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 28.06.2022. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA

Članak 1.

U Odluci o raspolaganju nekretninama (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br.47/09, 32/16, 6/17 – pročišćeni tekst, 32/19 i 19/21), u članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1),,Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Grada, a obavijest o natječaju se objavljuje u dnevnom tisku osim u slučaju odluke nadležnog tijela da objavi cijeli tekst natječaja u dnevnom tisku. Natječaj se dostavlja mjesnom odboru na čijem se području nalaze nekretnine koje su predmet natječaja.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Službenim novinama Primorsko – goranske županije.“

KLASA: 011-01/21-01/45

URBROJ: 2170-12-01/01-22-4

Opatija, 28. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=10006&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr