SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
GRAD OPATIJA

50.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 41/10. i 39/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2022. godine donosi

I. dopuna

Programa utroška sredstava spomeničke
rente za 2022. godinu

Članak 1.

U članku 1. Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/21) iznos od 1.300.000,00 kn. zamjenjuje se iznosom od 2.176.952,00 kn.

Članak 2.

Članak 2. Programa mijenja se i glasi:

Sredstva iz članka 1. utrošiti će se za provedbu programa:

- održavanje parkova i drvoreda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u iznosu od 1.300.000,00 kn,

- za održavanje obnove fasada i krovova u iznosu od 2.176.952,00 kn.

Članak 3.

Ova dopuna Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 410-01/21-01/3

URBROJ: 2170/12-01/01-22/2

Opatija, 28. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica
Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=10006&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr