SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

40.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa
u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o dopunama odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 13/22; u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 12. iza alineje 25. dodaje se alineja 26. i alineja 27., koje glase:

- „dio ulice Dražine od kućnog broja 7 do križanja s ulicom Nikole Tesle

- dio ulice Dražine od kućnog broja 8 do križanja s ulicom Jaz“

Članak 2.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

(1) U hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, pješačkim zonama i slično, na cesti kojom je zabranjen ili se ne odvija promet vozila, u pravilu samo u turističke svrhe, traktor ili neko drugo vučno motorno vozilo, smije vući najviše četiri priključna vozila uređena za prijevoz osoba i na njima uz odobrenje prevoziti osobe u sjedećem položaju (turistički vlak).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka vozila koja se koriste u turističke svrhe, u uvjetima odvijanja prometa drugih vozila, vučno vozilo smije vući najviše dva priključna vozila.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove prometa.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-109

Malinska, 21.06.2022.

Općinsko vijeće
Općine Malinska-Dubašnica

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=51511&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr