SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
OPĆINA LOPAR

23.

Temeljem članaka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine» br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine» br. 36/04, 63/08, 113/13 i 63/14) Načelnik Općine Lopar donosi

Dopunu

II. godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
u Općini Lopar za 2022. godinu

I.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) dopunjuje se u Članku VII. na način da se dodaje mikrolokacija kako slijedi:

II.

U preostalom dijelu Plan ostaje neizmijenjen.

III.

Ova Dopuna I. Plana bit će dostavljena nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Dopuna Plana i Potvrda bit će objavljeni na mrežnim stranicama i „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:011-01/21-01/04

URBROJ:2170-24-02-22-03

Lopar, 14. lipnja 2022.

Načelnik Općine Lopar

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=51281&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr