SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
GRAD OPATIJA

115.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 44. Statuta Grada Opatije ('Službene novine Primorsko- goranske županije' broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18- ispravak i 3/20 i 3/21) i točke XII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, (NN 121/21, dalje: Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske), gradonačelnik Grada Opatije donosi

ODLUKU

o organizaciji rada i ulasku u poslovne prostorije
Grada Opatije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija rada gradske uprave i uvjeti koje moraju zadovoljiti osobe pri ulasku u službene prostorije Grada Opatije; dužnosnici, službenici i namještenici, stranke, pružatelji usluga u tim prostorijama ili osobe angažirane za određene poslove te druge osobe koje dolaze u prostorije Grada Opatije po bilo kojoj osnovi- primjerice članovi Gradskog vijeće Grada Opatije i njegovih radnih tijela (dalje: Odluka), u svrhu provođenja preventivnih mjera zaštite stranaka i djelatnika gradske uprave.

II.

Osobama iz točke I. ove Odluke ulazak u prostorije Grada Opatije moguć je uz uvjet da ispunjavanju jednu od sigurnosnih mjera utvrđenih Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a odnose se na testiranje na virus SARS-CoV-2, cijepljenje ili preboljenje bolesti COVID-19 te predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Relevantna Odluka iz stavka 1. objavljena je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html i prilog je ove Odluke.

Osobe iz točke I. ove Odluke obvezne su EU digitalnu potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti prilikom ulaska u službene prostorije Grada Opatije na uvid ovlaštenoj osobi- portiru.

III.

Prijem građana kod gradonačlenika odvija se drugi utorak u mjesecu, u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Opatije, uz prethodnu najavu na e-mail gradonacelnik@opatija.hr ili tel: 051 680 118, uz primjenu točke II. ove Odluke i uz obvezno pridržavanje svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Gradonačelnik će razgovarati sa svim zainteresiranim građanima, koji ne posjeduju odgovarajući dokaz iz točke II. ove Odluke za ulazak u javne prostorije, na štandu ispred gradske tržnice te na drugim lokacijama sukladno prethodnoj najavi putem mrežne stranice Grada Opatije, četvrti petak u mjesecu, u vremenu od 9,00 do 11,00 sati, uz uvjet povoljnih vremenskih prilika.

IV.

Termin rada sa strankama Odjeljka pisarnice određen je u okviru radnog vremena gradskih službi, i to od 9,00 do 11,00 sati, te od 11,30 do 14,00 sati.

Preporučuje se strankama da obrasce dostupne na https://opatija.hr/obrasci/ dostave elektronskim putem. Samo iznimno, ako nisu u mogućnosti isto napraviti elektronskim putem, omogućeno je strankama da u prizemlju zgrade gradske uprave preuzmu i popune navedene obrasce te neposredno dostave pisarnici. U ovom slučaju je u prostoru ispred pisarnice moguća istovremena prisutnost najviše pet osoba, uz obveznu primjenu svih propisanih protuepidemijskih mjera.

U prostor pisarnice stranke ulaze isključivo jedna po jedna.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

KLASA: 011-01/21-01/55

URBROJ: 2156/01-03/01-21-1

Opatija, 15. studenog 2021.

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=10006&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr