SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

61.

Na temelju odredbi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine broj 121/21) načelnik Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog i gradonačelnik, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. donosi sljedeću

O D L U K U

o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog
testiranja gradonačelnika i službenika i namještenika
Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog

I.

S obzirom na ubrzano širenje i povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19, ovom Odlukom se radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvodi posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: testiranje) gradonačelnika i službenika i namještenika Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog, uz iznimku osoba koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

II.

Osobe iz točke I. ove Odluke obvezne su se testirati najmanje dva puta u sedam dana s time da razmak između dva testiranja ne smije biti kraći od 3 dana.

III.

Osobe iz točke I. ove Odluke dokazuju da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Osobe iz točke I. ove Odluke obvezne su EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti prilikom ulaska u službene prostorije na uvid službenoj osobi tvrtke Secutor d.o.o. koja obavlja zaštitarske te poslove portira na ulazu u zgradu Gradske uprave.

Prethodna odredba odnosi se i na službenike UO za komunalni sustav i prostorno planiranje koji obavljaju poslove u zgradi „Stare škole“.

IV.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. ove Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi, kao i članove Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

V.

Osobe iz točke I. i IV. ove Odluke koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama.

VI.

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, osobe iz točke I. i IV. ove Odluke mogu dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza, i to:

– da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa

– da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije

– da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjesec

– da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.

VII.

Osobe iz točke I. i IV. ove Odluke tijekom boravka u službenim prostorijama, obvezne su pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te sigurnosne mjere uvedene ovom Odlukom.

VIII.

Ova Odluka ne primjenjuje se:

  • na osobe mlađe od 16 godina,
  • na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe,
  • na osobe čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred nadležnim tijelima Grada Novog Vinodolskog,
  • na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

IX.

Osobe iz točke I. IV. ove Odluke testiranje mogu obaviti u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju.

Popis ovlaštenih ustanova i laboratorija objavljuje se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Osobama iz točke I. ove Odluke, koje podnesu zahtjev, troškovi testiranja refundirat će se jednom tjedno od strane Upravnog odjela za financije i javnu nabavu.

X.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju na Narodnu čitaonicu i knjižnicu, Narodni muzej i galeriju i Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog.

XI.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 16. studenog 2021. godine.

KLASA: 810-03/20-01/1

URBROJ: 2107/02-05-21-27

Novi Vinodolski, 15. studenog 2021.

Načelnik stožera i gradonačelnik

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=51250&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr