SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

29.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 15. studenog 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Mrkopalj.

Povjerenstvo čini tri člana: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke.

Članak 2.

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje se:

1. Nenad Vidmar, predstavnik geodetske struke,

2. Dalibor Šoštarić, predstavnik agronomske struke,

3. Snježana Grgurić Toplak, predstavnik pravne struke,

Članak 3.

Povjerenstvo na osnovi sklopljenog Ugovora o zakupu, zakupnika uvodi u posjed u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora, odnosno po skidanju usjeva.

Povjerenstvo o uvođenju u posjed sastavlja zapisnik.

Ako uvođenje u posjed nije moguće jer dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija predati posjed, Povjerenstvo je isto dužno proslijediti, s prijedlog naplate i predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, nadležnom državnom odvjetništvu na postupanje.

Povjerenstvo sukladno Zakonu preuzima posjed od zakupnika slijedom proteka roka na koji je Ugovor sklopljen, odnosno svih oblika raskida Ugovora.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2112-05-01-21-11

Mrkopalj, 15. studenog 2021.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=51315&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr