SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

28.

Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19), članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 47/19) te članka 26. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 15. studenog 2021.godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Mrkopalj.

Povjerenstvo čini pet članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj.

Članak 2.

U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje se:

1. Nenad Vidmar, predstavnik geodetske struke,

2. Dalibor Šoštarić, predstavnik agronomske struke,

3. Snježana Grgurić Toplak, predstavnik pravne struke,

4. Saša Polanc, vijećnik Općinskog vijeća,

5.Natalija Jakovac, vijećnica Općinskog vijeća.

Članak 3.

Povjerenstvo je dužno provesti javno otvaranje ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup i sastaviti zapisnik.

Članak 4.

Povjerenstvo je dužno izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponude.

Članak 5.

Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Mrkopalj Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezanih za provedbu postupaka javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sve ostale poslove, obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj .

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2112-05-01-21-10

Mrkopalj, 15. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=51315&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr