SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

27.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Mrkopalj (Klasa: 320-01/18-01/21; Urbroj: 2170/1-08/2-19-5, kojeg je na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu izradila Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj umjesto Općine Mrkopalj) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: 945-01/18-01/860, URBROJ: 525-07/1801-19-4 od 23.07.2019. godine i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na 3. sjednici, održanoj 15. studenog 2021. godine donijelo je 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Mrkopalj u katastarskoj općini : Mrkopalj-nova, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj predviđeno za zakup.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture ('Narodne novine', broj 89/18).

IV.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18 i 115/18).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Mrkopalj u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Općini Mrkopalj u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Mrkopalj.

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Mrkopalj.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj u suradnji sa Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

IX.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2112-05-01-21-9

Mrkopalj, 15. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=51315&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr