SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

25.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19, 98/19) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/21 ), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 15. studenog 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za razdoblje
lipanj-prosinac 2021. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine, koja sredstva su osigurana u Proračunu Općine Mrkopalj za 2021. godinu.

Članak 2.

Sredstva se raspoređuju na način da za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje jednak tromjesečni iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci odnosno nezavisnom članu pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava od 250,00 kuna.

S obzirom da je u Općinsko vijeće Općine Mrkopalj izabrano 5 članica i 4 člana , u ovom sazivu nema podzastupljenog spola u smislu odredbi Zakona, s obzirom da je zastupljenost oba spola viša od 40 %.

Članak 4.

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva tromjesečno u jednakim iznosima, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ukoliko se početak mandata ne poklapa s početkom tromjesečja, u tom će se tromjesečju isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata članova Općinskog vijeća.

Mandat članova Općinskog vijeća započeo je 14. lipnja 2021. godine, te se za razdoblje od 14. lipnja do 30. rujna 2021. godine sredstva raspoređuju kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Doznaku sredstava sukladno ovoj Odluci, na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog člana
Općinskog vijeća izvršit će Jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2112-05-01-21-12

Mrkopalj, 15. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=51315&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr