SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

24.

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/ 07, 94/13, 98/19) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/21 ) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 15. studenog 2021. godine usvojilo je sljedeću

ODLUKU

o financiranju usluga dječjeg vrtića pri
Osnovnoj školi Mrkopalj

Članak 1.

Troškove smještaja djece u dječjem vrtiću koji je ustrojen pri Osnovnoj školi Mrkopalj snosi Općina Mrkopalj .

Ekonomska cijena poludnevnog programa u dječjem vrtiću iznosi 10,00 kn po danu a obuhvaća slijedeće vrste troškova:

1. Izdaci za radnike,

- bruto plaće,

- naknade za materijalna prava radnika i ostali troškovi rada stručnog osoblja koje obavlja poslove za vrtić,

2. Prehranu djece,

3. Uvjete boravka djece i to:

- materijalne izdatke,

- energiju i komunalije,

- tekuće održavanje objekta i opreme,

4. nabavu namještaja i opreme

5. nabavu sitnog materijala.

Članak 2.

Program dječjeg vrtića organizira se za pet radnih dana tjedno, izuzev praznika i blagdana.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti
Odluka o mjerilima za naplatu usluga vrtića pri Osnovnoj školi Mrkopalj od roditelja korisnika usluga ('Službene novine PGŽ-e' br. 40/15).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan po objavi u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2112-05-01-21-8

Mrkopalj, 15. studenog 2021.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=51315&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr