SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

79.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15), i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišć. tekst, 9/18 i 9/21) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 7. rujna 2021 godine donosi

PLAN POZIVANJA

povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
na području Grada Malog Lošinja

1. Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Povjerenici i zamjenici) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša na području Grada Malog Lošinja.

2. Povjerenici i zamjenici se pozivaju i aktiviraju za pojedina područja Grada Malog Lošinja, mjesne odbore, te pružaju stručnu pomoć i pripremu akcije zaštite i spašavanja, po nalogu načelnika Stožera civilne zaštite, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenika načelnika.

3. Redoslijed pozivanja povjerenika i zamjenika utvrđuje načelnik Stožera, po mjestu nastanka neposredne prijetnje i ugroženosti pojedinog područja.

4. Članovi Stožera pozivaju se putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka ili pozivanje obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova civilne zaštite u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.

5. U slučaju nemogućnosti da Županijski centar 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka izvrši pozivanje Stožera obavještava se odgovorna osoba za obavljanje planskih i operativnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Kada pozivanje obavlja Županijski centar 112 onda se najprije obavještava osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu.

6. Sastavni dio Plana pozivanja je Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 20/21) i tablica sa osnovnim podacima povjerenika i zamjenika, koji nisu predmet objave.

7. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

 

Klasa: 810-01/21-01/02

Urbroj:2213/01-01-21-12

Mali Lošinj, 7. rujna 2021.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=10005&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr