SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

220.

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 18. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 22/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici od 4. i 11. studenog 2021. godine donijela je

ODLUKU

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2022. godinu

Članak 1.

Odobrava se Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2022. godinu kojeg je Savjet mladih Primorsko-goranske županije donio na sjednici od 31. kolovoza 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-25

Rijeka,11. studenog 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=220
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr