SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

219.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćeni tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ('Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21) Županijska skupština je na 5. sjednici od 4. studenog 2021. godine donijela

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na
I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Primorsko-goranske županije
za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. g.

I.

Daje se prethodna suglasnost na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 47. sjednici održanoj 16. rujna 2021. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-14

Rijeka, 4. studenog 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=219
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr